ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ                    ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 'ΑΡΙΣΤΕΥΣ'
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  
Η διεύθυνση του Αστεροσκοπείου Λάρισας είναι :

Αστεροσκοπείο Λάρισας
''Αριστεύς''
Γιάννουλη
Τ. Κ . 41500 Λάρισα


Επίσης για την επικοινωνία:
Τηλέφωνο: 2410 591000
Fax:            2410 593600
e-mail:        larobs@otenet.gr
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LINKS


Δημιουργία:
Τμήμα Πληροφορικής- Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
Δήμος Λαρισαίων