- ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟ

Κατά την έλευση τον πολιτών στο δημοτικό κυνοκομείο οι υπάλληλοι του δήμου ξεναγούν τους πολίτες στους αριθμημένους θαλάμους των ζώων. Αυτοί ενημερώνονται λεπτομερώς για το ζώο που θέλουν να υιοθετήσουν, όσον αφορά το ιστορικό του, την ηλικία του, τον χαρακτήρα του, τις ανάγκες του κτλ. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι πιθανότητες να υπάρξει πρόβλημα στην μετέπειτα συμβίωσή του με το νέο ιδιοκτήτη.
Για τη διεκπεραίωση της υιοθεσίας ο ενδιαφερόμενος πρέπει να φέρει μαζί του την ταυτότητα του και τον Α.Φ.Μ.(Αριθμό Φορολογικού Μητρώου). Ο νέος ιδιοκτήτης εφοδιάζεται με βιβλιάριο υγείας του ζώου, πλακέτα αντιλυσσικού εμβολιασμού και πιστοποιητικό ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. Στη συνέχεια θα πρέπει να δηλώσει την κατοχή του ζώου στο μητρώο δεσποζόμενων ζώων του Δήμου.
Ο πολίτης που υιοθετεί ένα ζώο από το κυνοκομείο πρέπει επίσης να γνωρίζει ότι από την στιγμή που γίνεται η υιοθεσία και μετά, υπεύθυνος για το ζώο είναι αποκλειστικά μόνο ο ίδιος και ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ:

1.Την καλή μεταχείριση του ζώου σε σχέση με τη σίτιση, την περίθαλψη και τη στέγαση.
2.Τη μη χρησιμοποίηση του ζώου για αναπαραγωγή ή πώληση.
3.Την αναφορά απώλειας του σκύλου εντός 5 ημερών και τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την ανεύρεσή του και την αναφορά του θανάτου του εντός 15 εργάσιμων ημερών σε κτηνίατρο που έχει πιστοποιηθεί στη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.