- ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΗΛ.ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ: 2417 722 721
ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ Δ.ΠΡΑΣΙΝΟΥ: 2410 614 637
ΩΡΑΡΙΟ ΚΟΙΝΟΥ
Δεύτερα-Παρασκευή: 10:30 - 12:00