- ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟ

Δυστυχώς στις μέρες μας παρατηρείται το δυσάρεστο φαινόμενο της εγκατάλειψης των κουταβιών από ασυνείδητους πολίτες που δεν μεριμνούν ή δεν θέλουν να στειρώσουν τα ζώα τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων.

Στην περίπτωση εγκατάλειψης σκύλου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οι παραβάτες τιμωρούνται αυστηρά.